Amistar Top 325SC, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trị thán thư, nấm hồng

Amistar Top 325SC, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trị thán thư, nấm hồng

Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, diệt tế bào nấm

0909 944 221
Fax: (+084) 2837361911
Contact

 

Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, diệt tế bào nấm bệnh bằng cách:
- Ngăn cản sự hình thành năng lượng ATP ở ty thể (năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của nấm bệnh).

- Ức chế sinh tổng hợp Ergosterol (thành phần cấu trúc nên màng tế bào).

- Ngăn cản sự hô hấp của nấm bằng cách chặn đứng sự vận chuyển điện tử sinh năng lượng ở ty thể (cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp ergosterol)

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Đối tượng phòng trị

Liều dùng

Cách dùng

 

Lúa

Lem lép hạt

0,35 lít/ha

- Pha 14 ml/ bình 16L. Phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 20ml/bình 25L, phun 1,5 bình/1000m2.
- Lưu ý  thời điểm phân hóa đòng (đòng 1 li), trước trổ (trổ lẹt xẹt) và trổ đều.

Đạo ôn (lá, cổ bông)

0,3-0,5 lít/ha

- Pha 20ml/bình 16L, phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 25ml/bình 25L, phun 2 bình/1000m2.
- Phun khi vết chấm kim đầu tiên xuất hiện. 
- Lưu ý các thời điểm phân hóa đòng (đòng 1 li), trước trổ (trổ lẹt xẹt) và trổ đều.

Khô vằn (đốm vằn), vàng lá chín sớm

0,25-0,3 lít/ha

- Pha 12ml/bình 16L, phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 15ml/bình 25L, phun 2 bình/1000m2.
- Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Lạc

Chết cây con

0,3 lít/ha

- Pha 12ml/bình 16L, phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 15ml/bình 25L, phun 2 bình/1000m2.
- Phun khi tỷ lệ bệnh 5%.

Hoa hồng

Phấn trắng

0,35 lít/ha

- Pha 14 ml/ bình 16L. Phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 17,5-20 ml/bình 25L, phun 1,5-2 bình/1000m2.
- Phun khi tỷ lệ bệnh 5%.

Ngô (bắp)

Đốm lá lớn

0,25-0,5 lít/ha

- Pha 20 ml/bình 16L, phun 2,5 bình/1000m2, hoặc 25ml/bình 25L, phun 2 bình/1000m2.
- Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Rỉ sắt

0,4-0,5 lít/ha

Cà phê

Thán thư

0,1-0,2%

- Pha 25-50 ml/bình 25L, hay 200-400ml/200L nước. 
- Phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Cao su

Phấn trắng

0,05-0,1%

- Pha 12,5-25ml/ bình 25L hay pha 100-200ml/200L nước.

- Phun ướt đều cây khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.

Vàng lá (rụng lá – Corynespora sp.)

0,1- 0,2% 

- Pha 25-50ml/ bình 25L hay pha 200-400ml/200L nước.

- Phun ướt đều cây khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%

Khô nứt vỏ

1,5-3%

- Pha 15-30ml/1 lít nước.

- Phun ướt đều phần vỏ cây khi tỷ lệ bệnh khoảng 4-6%

 

 

 

 


 

 

 


Copyright © 2011 - 2020 https://www.khutrungquocte.com/ All rights reserved
Design by www.Thanhlapweb.com - KingbaoMedia
-->